Domènec Corbella


Domènec Corbella, Aqua III: Aigues intermareals
Pastel damunt d'emprimació natural i tauler, 46 x 65 cm. 2012

Domènec Corbella, Aqua IV: Aigues braves 
Pigments i oli, damunt de tauler, 46 x 65 cm. 2012.

Domènec Corbella, Aqua V: Aigues amb rocalls
Pigments, oli i grafit damunt de tauler, 46 x 65 cm. 2012

Domènec Corbella, Aqua VIII: Aigues abismals
Pastel i tinta de taní damunt paper xinés i tauler, 46 x 65 cm. 2012.