AIGUA : BARCELONA

 
 
Un dels privilegis de la universitat, és que permet la relació entre professors i professionals a nivell internacional. Aquesta qualitat d’universälis, pròpia  de la universitat, és una font important de coneixement i fa possible establir ponts entre universitats d’arreu del món.
 
La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Porto han pogut desenvolupar un projecte editorial i expositiu entorn del tema de l'aigua gràcies a l'interès i la decisió del professor António Quadros Ferreira, de Porto, a qui d'entrada he d'agrair molt sincerament la seva iniciativa investigadora, la professionalitat, la generositat personal i el rigor, els resultats dels quals, al capdavall, reverteixen en l’intercanvi i enriquiment mutus.
 
«Água: Porto/Aigua: Barcelona» és, doncs, un projecte experimental de creació artística que s'emmarca dins d’aquestes línies de cooperació interuniversitària. La temàtica de la publicació que presentem, i la de la pròxima exposició, coincideixen amb l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua, temàtica del Dia Mundial de l’Aigua d'enguany. Aquest projecte de recerca agermana alhora dues universitats de dues ciutats: Porto i Barcelona, situades en dues ribes -oposades, és cert-, que miren a ponent i a orient respectivament, però que estan unides estretament i en contacte directe amb l’aigua del mar.
 
No cal remetre’s a la història per constar que aquestes dues ciutats s’han caracteritzat per ser importants nuclis de propagació d’iniciatives i de grans expedicions viatgeres comercials i culturals, gràcies a les quals s’han expandit a través del mar. Probablement els nostres pobles han sentit la necessitat de recórrer o buscar horitzons i espais nous per alliberar un esperit nòmada, inquiet i creatiu, qui sap si induïts precisament pel gran espai obert del mar que està sempre present davant dels nostres ulls.
 
L’aigua del mar, la infinitud de l’horitzó, ha propiciat sens dubte aquest instint d’aventura, i sempre ha estat present el viatge cap enfora que ens ha de portar, tard o d’hora, a viatjar cap endins, per retrobar-nos al final de la travessia amb nosaltres mateixos. Aquest viatge vers el jo -tan necessari en tots els àmbits, però especialment en el de la creativitat artística-, és on es troba l’eternitat dels mons, passat i futur. També, la navigatio vitae o viatge vital probablement està tan arrelat en els nostres cors per la presència constant d’embarcacions als nostres ports.
 
Com a coordinador de «Aigua: Barcelona», em plau molt presentar els col·legues que m’acompanyen en aquest viatge per l’aigua. Les trames gravades de na Rosa Vives ens apropen a la noció d’aigua, en la vessant més poètica, interconnectada amb la paraula mitjançant unes selectes evocacions poètiques de destacats autors catalans, i amb la multiplicitat de sentits, connotacions i denotacions, del mot aigua. En Pep Mata ens transporta als silenciosos llacs tranquils d’alta muntanya dels Pirineus catalans, amb una clara evocació dels ulls de la terra que esguarden el trànsit del cel i en recullen la primera aigua, és a dir la més pura i cristal·lina, encara no contaminada. Finalment, les imatges l’Atilio Doreste ens evoquen l’atracció de la profunditat de l’aigua marina i ens remeten al símbol femení, amb una clara evocació de la maternitat o la virginitat flotants.
 
Les quatre aportacions de la nostra universitat, conjuntament amb les altres quatre de la Universitat de Porto, donen com a resultat una visió de l'aigua plural i heterogènia, amb una diversitat de recursos tècnics, de llenguatges estètics i de sensibilitats, fluides com la mateixa aigua.
 
Confio i desitjo que en el futur, projectes semblants ens serveixin, com en aquest cas de l’aigua, per cercar vies d’exploració de nous horitzons i noves realitats investigadores i artístiques, a banda de consolidar la interconnexió cultural i de coneixements interuniversitaris entre nosaltres.
 
 
Domènec Corbella i Llobet
Coordinador
Dept. de Pintura de la Facultat de Belles Arts
Universitat de Barcelona